Livrare

Bucuresti - 14.90 Lei (24-48 ore)

Provincie - 19.90 Lei (24-48 ore)

TRANSPORT GRATUIT
pt. comenzi de cel putin 250 Lei!

Detalii complete aici...

Cod intern: 5301 NATIONAL
   Distribuie pe Facebook 
99,00 Lei
Disponibil(a) la comanda
(Timpul de livrare difera in functie de furnizor, dar in general comenzile se livreaza rapid. Apelati pentru informatii suplimentare)

Endocrinologie clinica

Endocrinologie clinica

Constantin Dumitrache

CUPRINS

CUVÂNT INAINTE ...................................................................................................... 5

PARTEA I ......................................................................................................... 11
SPECIFICITATEA HABITUSULUI ÎN ENDOCRINOPATII ..................................... 13
Faciesul în endocrinopatii ............................................................................................. 13
Morfotipul în endocrinopatii ......................................................................................... 17
MODIFICARI ALE CAVITĂŢII BUCO-DENTARE

INDUSE DE ENDOCRINOPATH ................................................................................ 22
Modificări ale formei şi volumului cavităţii bucale ....................................................... 22
TULBURĂRI OCULARE ÎN ENDOCRlNOPATII ..................................................... 29
EXPRESIA TEGUMENTARĂ A J OCULUI HORMONAL ........................................ 41
Temperatura tegumentelor ............................................................................................ 41
Umiditateategmnentelor ............................................................................................... 41
Grosimea tegumentelor ................................................................................................. 42
Elasticitateategumentelor ............................................................................................. 43
Culoarea tegumentelor .................................................................................................. 44
Leziuni derrnatozice sau dermatitice ............................................................................. 46
PILOZITATEA - ELEMENT DE DIAGNOSTIC ÎN ENDOCRINOPATII ................. 48
Modificări ale dezvoltării pilozităţii (distribuţie şi densitate) ...................................... 49
Deficitele de dezvoltare a pilozităţii .............................................................................. 50
Dezvoltarea excesivă a pilozităţii .................................................................................. 50
Modificări ale calităţii firului de păr ............................................................................. 52
Modificări ale culorii părului ........................................................................................ 52
Când se consideră că pilozitatea este patologică si semnificaţia ei ................................ 52
UNGHIILEÎNENDOCRINOPATH ............................................................................ 54

Mărimea unghiilor ........................................................................................................ 54

Forma unghiilor ............................................................................................................ 54

Grosimea unghiilor ....................................................................................................... 54
Suprafaţa unghiilor ....................................................................................................... 55
Transparenţa unghiilor .................................................................................................. 55
Culoarea unghiilor ........................................................................................................ 55
Duritatea unghiilor ........................................................................................................ 55
RĂSPUNSUL MUSCULARALMODIFICĂRILOR HORMONALE ....................... 57
Modificările masei musculare ....................................................................................... 57
Modificările tonusului muscular ................................................................................... 59
Modificările contracţiei musculare ................................................................................ 59
Tulburările transmiterii neuromusculare ....................................................................... 60
Tulburările proceselor metabolice specifice .................................................................. 63
OSUL - RECEPTOR MAJ OR AL AN ORMALITĂŢII ENDOCRINE INDUSE

PATOLOGIC SAU CA ETAPĂ A ONTOGEN IEI ........................................................ 65
Date de biologie osoasă ................................................................................................ 65
Tulburări ale dezvoltării oaselor ................................................................................... 67
Tulburări ale structurii oaselor ...................................................................................... 70
SEMIOLOGIA CARDIOVASCULARĂ ÎN ENDOCRIN OPAT II ................................ 73
Modificări cardiace de volum ....................................................................................... 73
Tulburări ale dinamicii cardiace .................................................................................... 74
Tulburări ale ritmului cardiac ........................................................................................ 76
Endocrinopatii cu ritm cardiac accelerat (hiperkineziile) ............................................... 76
Endocrinopatii cu ritm cardiac lent (bradikineziile) ...................................................... 77
Modificări auscultatorii ................................................................................................ 77
Suflurile orificiale ........................................................................................................ 78
Modificări ale tensiunii arteriale ................................................................................... 78
Hipotensiunea arterială ................................................................................................. 78
Hipertensiunea arterială ................................................................................................ 79
Tulburări vasculare ....................................................................................................... 80
Tulburări vasculare funcţionale ..................................................................................... 80
Tulburări vasculare lezionale ........................................................................................ 81
Afectarea pericardului ................................................................................................... 82
TULBURĂRILE GASTROINTESTINALEÎNPATOLOGIA ENDOCRINĂ ............. 83
Tulburările de deglutiţie .............................................................................................. 3
Modificări de volum ale tubului digestiv ...................................................................... 83

Tulburări secretorii ....................................................................................................... 8-1

Tulburări de kinetică ..................................................................................................... 85

Tulburări dispeptice ...................................................................................................... 86
Colecistopatiile endocrine ............................................................................................. 87
FOAMEA ŞI APETITUL ÎN ENDOCRIN OPATII ....................................................... 88
Boli endocrine cu diminuarea sau pierderea foamei şi a apetitului ................................ 89
Boli endocrine cu intensificarea sau exacerbarea foamei şi a apetitului ......................... 90
Apetitul capricios .......................................................................................................... 91
MODIFICĂRILE PONDERALE - ELEM ENT DIAGNOSTIC ÎN

PATOLOGIA ENDOCRINĂ ........................................................................................ 92
SEXUALIZAREA NORMALĂ ŞI PATOLOGICĂ - INTERESAREA SA ÎN
MORBIDITATEA ENDOCRINĂ ............................................................................... 103
Sexul cromozomial ...................................................................................................... 107
Sexul gonadal .............................................................................................................. 108
Semiologia organelor genitale interne (OGI) ............................................................... 109
Semiologia organelor genitale externe (OGE) .............................................................. 1 10
Semiologia sexualizării pubertare ................................................................................ 112
DISPUNCŢIA ERECTILĂ - MOTIVAŢIA

DEPRIMĂRII VIETII SEXUALE .............................................................................. 118
Funcţia sexuală normală .............................................................................................. 119
Erecţia ......................................................................................................................... 119
Mecanismele şi specificitatea răspunsului sexual feminin ........................................... 124
Deterrninismul activităţii sexuale ................................................................................. 125
Tulburări ale dinamicii actului sexual .......................................................................... 125
DISFUNCŢIA SEXUALĂ LA BĂRBAT ................................................................... 128
DISEUNCŢIA SEXUALĂ LA FEMEI ....................................................................... 139
Tulburări ale dinamicii sexuale în endocrinopatii (scurtă enumerare) ........................... 141
MODIFICÄRI ALE ŞEII TURCEŞTI ÎN ENDOCRINOPATII ................................. 144
SINDROMUL MECANIC AL TUMORILOR HIPOFIZARE ................................... 152
CEFALEEAÎNENDOCRINOPATII .......................................................................... 155
Cefaleea prin distensia mecanică a meningelui ............................................................ 155
Cefaleea vasculară ....................................................................................................... 157
Cefaleea prin compresiuni nervoase ............................................................................ 158

Cefaleea prin leziuni ale oaselor cutiei craniene ........................................................... 159

MODIFICARI MORFOLOGICE ALE GLANDEI TIROIDE .................................... 160

Modificări ale volumului tiroidei ................................................................................. 161
Modificări ale consistentei tiroidei .............................................................................. 162
Locul de dezvoltare a guşii .......................................................................................... 163
Tulburări prin compresiune determinate de guşă .......................................................... 164
SÄNUL ŞI INT ERESAREA SA ÎN PATOLOGIA HORMONALĂ ........................... 166
Examenul obiectiv al sânului ....................................................................................... 167
Mamela nou-născutului ................................................................................................ 167
Mamela în copilărie ..................................................................................................... 168
Mamela în pubertate .................................................................................................... 168
Mamela la adult ........................................................................................................... 168
Inspecţia mamelei ........................................................................................................ 168
Palparea mamelei ......................................................................................................... 172
Sânul în sarcină ........................................................................................................... 178
Sânul 1a menopauză ..................................................................................................... 179
ROLUL HORMONILOR ÎN METABOLISMELE IN TERMEDIARE ...................... 180
Rolul hormonilor în metabolismul glucidic ................................................................. 180
Rolul hormonilor în metabolismul proteic ................................................................... 183
Rolul hormonilor în metabolismul hidroelectrolitic ..................................................... 186
Rolul hormonilor în metabolismul calciului, fosforului şi magneziului ....................... 195
PRINCIPII DE DIAGN OS TIC ÎN ENDOCRINOLOGIE .......................................... 208
PRINCIPII DE TRATAMENT ÎN ENDOCRINOLOGIE ........................................... 216
Metode terapeutice ....................................................................................................... 217
Metode nespeciñce ...................................................................................................... 217
Metode specifice .......................................................................................................... 223
IATROGEN IA ENDOCRINĂ - IN COMPETEN ŢÄ SAU

ALTERNATIVĂ TERAPEUTICĂ .............................................................................. 230
RELAŢIA MEDIC-B OLNAV ..................................................................................... 235
STRES, SURSÄ DE INFORMAŢIE, ELEMENT DE DIAGNOSTIC ...................... 235
TUMORILE HIPOFIZARE 239
Generalităţi ................................................... â .............................................................. 239
Adenoame hipoñzare ................................................................................................... 241

ACROMEGALIA HIPERSOMATOTROPISMULADULTULUI............................... 251

Etiopatogenia acromegaliei .......................................................................................... 251

Fiziopatologia acromegaliei ......................................................................................... 252
Semiologia clinică ....................................................................................................... 252
Manifestări subiective ......................... ~ ........................................................................ 2 53
Manifestări clinice obiective ........................................................................................ 254
Modificările hipofizare morfo-funcţionale ................................................................... 263
Modificările morfologice ale acromegaliei nedepistate clinic ....................................... 264
Modificări metabolice .................................................................................................. 266
GIGANTISMUL HIPOFIZAR .................................................................................... 268
HIPERSOMATOTROPISMUL COPILULUI ............................................................. 268
GIGANTISMUL ACROMEGAL ................................................................................ 271
SINDROMUL HIPERPROLACTIN IC ....................................................................... 274
ADENOMUL TIREOTROP ........................................................................................ 280
Adenomul tireotip funcţional ....................................................................................... 280
Adenomul tireotrop reactiv ......................................................................................... 281
ADENOMUL GONADOŢROP ................................................................................... 283
Adenoamele gonadotrope funcţionale ........................................................................... 283
Adenoarnele gonadotrope reacţionale ........................................................................... 283
ADENOMUL CORTICOTROP ................................................................................. 285
BOALA CUSHING ..................................................................................................... 285
ADENOMUL REACTIV HIPERSECRETANT DE ACTH ........................................ 293
SINDROMUL NELSON ............................................................................................. 293
ADENOAMELE CROMOFOBE ................................................................................ 294
NANISMUL HIPOFIZAR .......................................................................................... 297
Nanismul hipofizar pur ................................................................................................ 298
Nanismul hipoñzar cu infantilism sexual ..................................................................... 300
Nanismul hipofizar cu hipotiroidie .............................................................................. 301
IN SUPICIEN TELE HIPOFIZARE ALE ADULTULUI ............................................. 307
Forma caşectică (sindromul Simmonds) ...................................................................... 308
Forma fără pierdere ponderală (sindromul Sheehan,

panhipopituitarismul post-partum sau postabortum) ................................................... 311

Insuñcienţele hipofizare selective ................................................................................ 3 12

SINDROMUL DE ŞA TURCEASCĂ GOALĂ .......................................................... 319

HIPOFIZITA LIMFOCITA R Ă .................................................................................... 321
CRANIOFARINGIOMUL .......................................................................................... 322
Semiologie clinică ....................................................................................................... 322
Semiologia de laborator ............................................................................................... 323
APOPLEXIA PITUITAR Ă ......................................................................................... 326
DIABETUL IN SIPID ................................................................................................. 328
SINDROMUL SECREŢIEI INADECVATE A HORMONULUI

AN TIDIURETIC (SIADH) ......................................................................................... 335
HIPERTIROIDIA ........................................................................................................ 338
A. Tireotoxicoză cu hipertiroidie ................................................................................. 338
B. Tireotoxicoza fără hipertiroidie ............................................................................... 338
A. Tireotoxicoze cu hipertiroidie ................................................................................. 345
l. Forme cu participarea întregului ţesut tiroidian ........................................................ 345
Boala Graves-Basedow ................................................................................................ 345
Gusa basedowiată ........................................................................................................ 349
Hipertiroidia prin exces de TSH .................................................................................. 349
Hipertiroidia paraneoplazică (secreţie ectopică de substanţe asemănătoare cu TSH) 349
Tireotoxicoza prin activarea intrinsecă a receptorului de TSH ..................................... 349
Hashitoxicoza .............................................................................................................. 350
II. Forme cu participarea parţială a tesutului tiroidian ................................................. 350
Gusa multiheteronodulară toxică .................................................................................. 350
Adenomul toxic tiroidian (Plummer) ........................................................................... 350
B. Tireotoxicoza fără hipertiroidie ............................................................................... 350
Tireotoxicoza iatrogenă şi factitia ................................................................................ 351
1. Tireotoxicoza din tiroidite ........................................................................................ 351
2. Tireotoxicoza din neoplasmul tiroidian .................................................................... 351
Hipertiroidia în raport cu vârsta ................................................................................... 351
CRIZA TIREOTOXICĂ (ENCEFALOPATIA TIREOTOXICÄ) ............................... 355
Criza tireotoxică .......................................................................................................... 368
INSUFICIENŢA TIROIDIANĂ ................................................................................. 371
Insuficienta tiroidianã primară ..................................................................................... 373
TIROIDITELE ............................................................................................................ 391

Tiroiditele acute ........................................................................................................... 391

Tiroidita tuberculoasă .................................................................................................. 393

Tiroidita subacută (tiroidita De Quervain, tiroidita granulomatoasă) ........................... 393
Tiroiditele cronice ........................................................................................................ 396
NEOPLASMUL TIROIDIAN ........... Ţ ......................................................................... 400
DISTROFIA ENDEMICÄ TlROlDlANĂ .................................................................. 409
HIPERPARATIROlDlSMUL PRIMAR

(OSTEOZA FIBROCHISTICĂ, BOALA RECKLINGHAUSEN) ............................. 412
TETANTA .................................................................................................................... 422
Tetania frustă sau spasmofilia ..................................................................................... 423
Tetania acută sau manifestă .......................................................................................... 427
Tetania cronică ............................................................................................................. 429
SINDROAME DE NEOPLAZIE ENDOCRINĂ MULTIPLĂ .................................... 435
Sindromul de neoplazie endocrină multiplă tip 2 ......................................................... 439
Sindromul de neoplazie multiplă tip 2B ....................................................................... 441
Neoplazia endocrină multiplă de tip mixt ..................................................................... 441
Sindroame care nu pot fi încadrate ............................................................................... 441
POLIENDOCRINOPATII AUTOIMUNE ................................................................... 443
OSTEOPOROZA ENDOCRINĂ. ............................................................................... 444
A - Osteoporoza sexoidopn'vă ..................................................................................... 445
B - Osteoporoza prin tulburări ale secreţiei hormonilor calciotropi ............................. 447
C - Osteoporoza prin deficitul hormonilor de creştere ................................................ 448
D - Osteoporoza tiroxino-dependentă .......................................................................... 449
E - Osteoporoza corticodependentă ............................................................................. 449
SINDROMUL HIPOGLICEMIC ................................................................................ 462
Etiopatogenie ............................................................................................................... 462
Fiziopatologie .............................................................................................................. 462
Semiologie clinică ....................................................................................................... 463
Sindromul hipoglicemic la copil .................................................................................. 464
Forma de intensitate medie - accesul hipoglicemic ...................................................... 465
Forma gravă - coma hipoglicemică .............................................................................. 465
Valoarea diagnostică a semnelor clinice în insulinom (Crain-Thorn)

în funcţie de frecvenţa lor ............................................................................................ 466

Sindromul glico-catecolaminic ..................................................................................... 466

OBEZITATEA ............................................................................................................. 472

Regimul alimentar ...................................................................................................... 474
Combaterea senzaţiei de foame ................................................................................. 474
Diminuarea absorbţiei intestinale ................................................................................. 475
Atenuarea excitabilităţii pancreatice ............................................................................. 475
Administrarea diureticelor ........................................................................................... 476
SINDROM UL SUPRARENOMETABOLIC

(SINDROMUL CUSHING) ........................................................................................ 478
A. Cortizolotoxicoză cu hiperfuncţie adrenală ............................................................. 478
B. Conizolotoxicoză cu hipofuncţie adrenală ............................................................... 479
Sindromul suprarenometabolic la copil ........................................................................ 485
Sindromul Iţenko-Cushing .......................................................................................... 486
Boala Cushing ............................................................................................................. 486
Hipercorticismul prin ACTH ectopic

(sau prin CRF ectopic) ................................................................................................ 487
Hipercorticismul iatrogen ............................................................................................ 487
Sindromul pseudo-Cushing alcoolic ............................................................................ 487
Hipercortizolismul din depresia endogenã ................................................................... 487
Hipercorticismul reactiv sau benign ............................................................................. 487
SINDROMUL SUPRARENOGENITAL ..................................................................... 496
Sindromul suprareno genital congenital ........................................................................ 499
Sindromul de androgenizare ........................................................................................ 499
Sindroame particulare enzimopatiei ............................................................................. 499
Sindromul suprareno genital dobândit ........................................................................... 500
Sindromul suprarenogenital postpuberal (Apert-Gallais) ............................................. 5ol
HIPERALDOSTERONISMUL ................................................................................... 508
Hiperaldosteronismul primar (sindromul Conn) .......................................................... 509
INS UFICIENŢA CORTICOSUPRARENALÄ

CRONICA PRIMARA (BOALA ADDISON) ............................................................. 514
INSUFICIENŢ A CORTICOSUPRARENALÄ ACUTĂ ............................................. 529
Criza addisoniană ........................................................................................................ 529
SINDROMUL CATECOLAMINIC TUMORAL ....................................................... 533
Feocromocitomul ................................................ , ........................................................ 534
SEXUALIZAREA NORMALÄ .................................................................................. 541

Morfogeneza structurilor sexuale ................................................................................. 542

1. Sexul genic .............
Editura NationalN-ati gasit ce cautati?
Contactati-ne deoarece este posibil sa avem produsul in depozit fara sa fie prezent pe site.


  Suport & Comenzi  

   vanzari@altalibrarie.ro 

   0733.318.335